Shane BLACK 1961 IMDB
 
     

TOP   

Shane BLACK Shane BLACK Shane BLACK Shane BLACK

1986

1986

1989

1991

Richard DONNER John MAC TIERNAN Richard DONNER Richard DONNER
       
L'arme fatale Predator L'arme fatale 2 L'arme fatale 3
Lethal weapon Predator Lethal weapon 2 Lethal weapon 3
     

TOP   

Shane BLACK      

1993

     
John MAC TIERNAN      
       
Last action hero      
The last action hero      
     

TOP