G.......   -   Liste Personnalité / Personnality List
GI       GIA - GIB - GID - GIE - GIF - GIL - GIM - GIO - GIP - GIR
 
     

           GIA

TOP      

                                Giac

 

       Francis   GIACOBETTI       ( ???? )     O O

GO       ( Film -   1   - Movie )

           GIB

TOP      

                                Gibb

 

       Barry   GIBB       # ( 1946 )     O

GO       ( Film -   6   - Movie )

       Maurice   GIBB       # ( 1949 - 2003 )     O

GO       ( Film -   5   - Movie )

       Robin   GIBB       # ( 1949 )     O

GO       ( Film -   5   - Movie )

                                Gibe

 

       Yves   GIBEAU       ( 1916 - 1994 )     O

GO       ( Film -   1   - Movie )

                                Gibs

 

       Mel   GIBSON       ( 1956 )     O O O O

GO       ( Film -   17   - Movie )

       Walter B   GIBSON       ( 1897 - 1985 )     O

GO       ( Film -   1   - Movie )

           GID

TOP      

                                Gide

 

       Raynold   GIDEON       ( ???? )     O O

GO       ( Film -   4   - Movie )

           GIE

TOP      

                                Giel

 

       John   GIELGUD       ( 1904 - 2000 )     O

GO       ( Film -   10   - Movie )

           GIF

TOP      

                                Giff

 

       Barry   GIFFORD       ( 1946 )     O

GO       ( Film -   1   - Movie )

           GIL

TOP      

                                Gilb

 

       Lewis   GILBERT       ( 1920 )     O O

GO       ( Film -   2   - Movie )

                                Gile

 

       David   GILER       ( ???? )     O O

GO       ( Film -   5   - Movie )

                                Gill

 

       Peter   GILL       # ( 1964 )     O

GO       ( Film -   2   - Movie )

 

 

       Jean   GILLES       ( 1669 - 1705 )     O

GO       ( Film -   1   - Movie )

 

 

       Terry   GILLIAM       # ( 1940 )     O O O O

GO       ( Film -   4   - Movie )

                                Gilm

 

       David   GILMOUR       # ( 1944 )     O

GO       ( Film -   1   - Movie )

                                Gilo

 

       Thomas   GILOU       ( ???? )     O O

GO       ( Film -   2   - Movie )

           GIM

TOP      

                                Gime

 

       Juan   GIMENEZ       ( ???? )     O

GO       ( Film -   1   - Movie )

           GIO

TOP      

                                Gion

 

       Christian   GION       ( 1940 )     O O O

GO       ( Film -   1   - Movie )

 

 

       Jean   GIONO       ( 1895 - 1970 )     O

GO       ( Film -   2   - Movie )

                                Gior

 

       Umberto   GIORDANO       ( 1867 - 1948 )     O

GO       ( Film -   1   - Movie )

                                Giov

 

       Arnaud   GIOVANINETTI       ( 1967 )     O

GO       ( Film -   1   - Movie )

 

 

       José   GIOVANNI       ( 1923 - 2004 )     O O O

GO       ( Film -   3   - Movie )

           GIP

TOP      

                                Gips

 

The   GIPSY KINGS       ( Groupe / Band )

GO

           GIR

TOP      

                                Gira

 

       Annie   GIRARDOT       ( 1931 )     O

GO       ( Film -   20   - Movie )

       Hippolyte   GIRARDOT       ( 1955 )     O

GO       ( Film -   15   - Movie )

 

 

       Roland   GIRAUD       ( 1942 )     O

GO       ( Film -   17   - Movie )

 

 

       Bernard   GIRAUDEAU       ( 1947 )     O O O

GO       ( Film -   25   - Movie )

 

 

       Jean   GIRAULT       ( 1924 - 1982 )     O O

GO       ( Film -   3   - Movie )

                                Giro

 

       Francis   GIROD       ( 1944 - 2006 )     O O O O

GO       ( Film -   11   - Movie )

 

 

       Françoise   GIROUD       ( 1916 - 2003 )     O O

GO       ( Film -   2   - Movie )

                                Girr

 

       Ronan   GIRRE       ( 1959 )     O

GO       ( Film -   2   - Movie )

          

TOP