Zhao JIPING ???? IMDB
 
     

TOP   

Zhao JIPING Zhao JIPING Zhao JIPING  

1991

1992

1993

 
Zhang YIMOU Chen KAIGE Zhang YIMOU / Zhang XLEOCHUN / Wang BIN  
   
Qiu Ju, une femme chinoise Adieu ma concubine Vivre !  
Qiu Ju goes to court Farewell my concubine Lifetimes  
Qiu Ju da guan si Ba wang bie ji Huozhe  
     

TOP