Giorgio MORODER 1940 IMDB
 
     

TOP   

Giorgio MORODER Giorgio MORODER Giorgio MORODER Giorgio MORODER

1977

1980

1982

1983

Alan PARKER Paul SCHRADER Paul SCHRADER Adrian LYNE
 
Midnight express American gigolo La féline Flashdance
Midnight express American gigolo Cat people Flashdance
     

TOP   

Giorgio MORODER Giorgio MORODER Giorgio MORODER Giorgio MORODER

1983

1983

1984 (1925)   +     

1984

Brian DE PALMA Richard LESTER Fritz LANG Wolfgang PETERSEN
       
Scarface Superman 3 Metropolis L'histoire sans fin
Scarface Superman 3 Metropolis The neverending story
    Metropolis Die unendliche geschichte
     

TOP   

Giorgio MORODER Giorgio MORODER    

1986

1986

   
Menahem GOLAN Tony SCOTT    
       
Over the top - Le bras de fer Top gun    
Over the top Top gun    
     

TOP